O szkole

articles: logo2.pngGimnazjum im. Jana Pawła II znajduje się na terenie Gminy Wierzchosławice obejmującej 11 miejscowości: Bobrowniki Małe, Bogumiłowice, Gosławice, Kępa Bogumiłowicka, Komorów, Łętowice, Mikołajowice, Ostrów, Rudka, Sieciechowice, Wierzchosławice.

Gmina Wierzchosławice położona jest w dolinie rzeki Dunajec, w południowym krańcu Kotliny Sandomierskiej. Zajmuje obszar o powierzchni 74,8 km2, który zamieszkuje ok. 10,6 tys. mieszkańców.

Powstanie naszej szkoły związane jest z wprowadzeniem reformy edukacji w 1999 r. 1 września 1999 roku, rozpoczął się pierwszy rok działalności Gimnazjum w Wierzchosławicach. Stanowisko Dyrektora Szkoły objęła wówczas mgr Halina Włodarczyk. Naukę w szkole podjęło 133 uczniów. Przez dwa lata uczyliśmy się w sześciu oddziałach zamiejscowych, które mieściły się przy Szkołach Podstawowych w: Bogumiłowicach, Łętowicach, Mikołajowicach, Ostrowie, Rudce i Wierzchosławicach.

We wrześniu 2001 roku Gimnazjum otrzymało swój budynek z salą gimnastyczną.

W 2008 roku został dobudowany basen rehabilitacyjny.

Z inicjatywy społeczności szkolnej, a także przy zaangażowaniu  i pomocy wielu osób świeckich, jak i duchownych od 17 października 2006 roku Gimnazjum w Wierzchosławicach nosi imię Jana Pawła II.

Baza:   

 

 • 13 sal lekcyjnych  

                                                    

 • pracownia informatyczna                             
 • biblioteka z multimedialnym centrum informacji                                                                                                                                 
 • sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym               
 • basen rehabilitacyjny
 • stołówka szkolna  
 • świetlica                     
 • gabinet pielęgniarki
 • indywidualne szafki dla ucznia
 • monitoring

Szkoła:

 • dysponuje  wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną,
 • wspiera rozwój młodzieży o różnych potrzebach edukacyjnych,
 • organizuje zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rehabilitacyjne, terapeutyczne, prowadzone przez specjalistów,
 • zapewnia właściwą opiekę pedagogiczną i zdrowotną,
 • dostosowuje bazę dydaktyczno – wychowawczą do aktualnych potrzeb i oczekiwań uczniów,
 • integruje młodzież,
 • stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i talentów uczniów,
 • zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej,
 • współpracuje z rodzicami w procesie wychowawczym

Jesteśmy organizatorem:

 • Konkursu Języka Angielskiego o zasięgu powiatowym
 • Festiwalu Nauki

W szkole aktywnie działają organizacje uczniowskie:

 • Samorząd Uczniowski
 • Gazetka szkolna "Głos Gimnazjum"

Losowe zdjęcie

Kontakt

Adres:
Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Wierzchosławicach
33-122 Wierzchosławice

Sekretariat:
czynny od poniedziałku do piątku:
w godzinach 7:30-15:30

Telefon:
14 6797342
wew.20 - sekretariat
wew.25 - fax
wew.22 - pokój nauczycielski
wew.23 - pedagog
wew.21 - intendent

E-mail:
sekretariat@gimwie.edu.pl
BIP